Trường PTCS Hòn Nghệ là một xã đảo thuộc huyện Kiên Lương tỉnh Kiên Giang. Nằm cách xa đất liền khoảng 20km và phải mất khoảng 1h30p đi tàu. Trường PTCS Hòn Nghệ gồm 3 cấp học mầm non, tiểu học và THCS với tổng số 14 lớp gần 400 học sinh. Trường luôn chú trọng trong công tác đổi mới giảng dạy nhằm nâng dần chất lượng lấy học sinh làm trung tâm, ứng dụng công nghệ thông tin trong những tiết thao hội giảng. Luôn thực hiện nghiêm túc những chỉ đạo trong chuyên môn của Phòng. Trong công tác phong trào nhà trường luôn lựa chọn những giáo viên có kinh nghiệm để đào tạo và bồi dưỡng nên trong những năm gần đây luôn đạt được thành tích cao trong các phong trào như học sinh giỏi bộ môn địa, hội thi KHKT giải 3 cấp tỉnh....